SMC Technasium vrienden

Uit BENx4allWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo SMC Technasium banner.jpg

Vrienden van het Technasiun is een initiatief van SMC-Technasium docent Nic Vermeulen en BENx4all initiatiefnemer Ben Baars. SMC Technasium vrienden bestaat uit betrokken burgers uit de zaanstreek en omgeving met belangstelling voor techniek

Veel mensen zien de samenleving steeds complexer worden. Anderen zien juist een omgekeerde beweging. Wat vroeger technisch onmogelijk was is vandaag mogelijk.
 Een auto die achteruit kan inparkeren en vliegtuigen die vliegen op de automatische piloot en een telefoon dat veel meer is dan een telefoon. Het is, radio, tv, muziekbox, camera, agenda, en het ingebouwde navigatie systeem loodst de mensen over de wereld.

Het onderwijs biedt mogelijkheden aan burgers om mee te participeren in het onderwijs en het curriculum te versterken met ideeën en ontwikkelingen uit de samenleving. De vrienden ondersteunen het idee van het Technasium om denken te koppelt aan doen en theorie te combineert met praktijk.

Wil je meedoen en ook Vriend worden van het Technasium? Dat kan door aan te schuiven en een bijdrage te leveren aan een van de vele activiteiten die de vrienden ondernemen. We kunnen voorlopig alle kwaliteiten gebruiken.
Lees verder ==>

Organisatie vorm

Het Platform Vrienden van het Technasium is geen stichting of vereniging.
 De initiatiefnemers hebben zich laten inspireren door de succesvolle Open Source community en bottom up visie. De vrienden bestaan uit betrokken burgers uit de Zaanstreek en omgeving en wil een platform/netwerk zijn van studenten en voor studenten die later oud-leerlingen worden en betrokken willen blijven bij de mooie projecten die ze ooit een keer gestart zijn. Maar is ook een platform voor betrokken burgers die in onderwijs en onderzoek in de eigen regio willen investeren.

Vrienden van het Technasium bestaat uit intrinsiek gemotiveerde mensen die op persoonlijke titel een bijdrage willen leveren.

Doel

  • Studenten kennis laten maken met het fenomeen Open source / Open access netwerk.
  • De betrokkenheid bij technische onderwijsvakken in het onderwijs.
  • Lokale kennis ontwikkeling in een samenwerkingsverband tussen leerlingen, ouders en bedrijfsleven.
  • De krachten en inzichten in de regio bundelen rond techniek & wetenschap.
  • Denken koppelen aan doen en theorie aan praktijk.
  • Het zijn van smeltkroes waar studenten, ouders en ondernemers elkaar op technisch wetenschappelijke thema’s inspireren.
  • Studenten projecten van een langere horizon voorzien en verleiden tot samenwerking. 


Wij informeren u graag

Het Platform Vrienden van het Technasium werkt samen in een aantal projecten:
go to ==>


U bent uitgenodigd op onze jaarlijkse

Technasium Studium Generale

Waar keynote speakers leerlingen inspireren en waar verder iedereen bij mag aansluiten en vrij is om projecten aan te leveren of mee te doen als Vriend van het Technasium.
go to ==>

contact

Neem gerust contact op met de programma commissie van Platform Vrienden van het Technasium:
E-mail: pvvht@stmichaelcollege.nl
Docent: Nick Vermeulen
Coördinator : Ben Baars

Visie

Binnen het onderwijs is techniek volop in beweging bij vakken als Natuur, Leven en Technology (nlt), Technasium O&O, Profiel werkstuken, enz.. Wil je mee denken en doen en Vriend worden van het SMC Technasium? Dat kan door aan te schuiven en een bijdrage te leveren aan een van de vele activiteiten die de SMC Technasium vrienden ondernemen. We kunnen voorlopig alle kwaliteiten gebruiken.

Vrienden visie:
Lange tijd was Onderzoek & Ontwikkeling iets van een bedrijf. Thans speelt O&O zich voor 95% af op internet, in het Open-Source domein. Dat nodigt scholen, zoals het Technasium, uit om op die trend in te spelen.

Veel docenten besteden veel tijd aan het leggen van contacten met lokale bedrijven voor projecten en samenwerking. De vraag is of dat wel zo effectief is. Als je als school of vakdocent met je leerlingen een onderwerp/probleem, wilt mee helpen vormgeven/oplossen, dan zijn die in het Open-Source domein in ruime mate voor handen. Van klein tot groot en voor elke discipline.

Internet is een "boek" waar je niet alleen in moet leren lezen, maar ook leren schrijven. Het Onderwijs heeft er een digitaal boek bij gekregen. Een boek waarin docenten, leerlingen en bedrijfsleven met elkaar samenwerken aan projecten in het Open Source domein. Internet is voor vele nog te veel een bron waar ze van alles van afhalen, maar je kunt ook je antwoorden en ervaringen ook met andere onderzoekers delen en zo een bijdrage leveren aan ideeën en ontwikkelingen. Laten we als junior onderzoekers leren schrijven in het grote digitale boek in het Open-Source domein.

Kleine lokale bedrijven hebben geen tijd en budget voor eigen O&O of om kennis uit het Open-Source domein op te doen. De ontwikkelingen gaan daar, omdat er wereldwijd 24 uur per dag kennis in gedeeld wordt, razend snel. Als junior onderzoekers van een Technasium kunnen we de samenwerking enorm verbeteren als we de kracht van Open-Source binnen de school brengen.

Een school heeft met z'n vak docenten en creatieve leerlingen een enorme potentie. een potentie die kan worden ingezet om regio gebonden ideeën en start-ups te versterken met kennis en ideeën uit het Open-Source domein.

Int. links

Ext. Link