Economische toestandsfunctie

Uit BENx4allWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Economische toestandsfunctie. Dat begrip heeft veel overeenkomsten met de toestandsfunctie uit de thermodynamica. De economische toestandsfunctie is dan ook een functie die bestaat uit een of meer variabelen. De functiewaarde wordt volledig bepaald door een combinatie van waarden van deze variabelen.

Voorbeeld: De economische toestandsfunctie van b.v een schilderij van Rembrandt wordt bepaald door een combinatie van waarden. 
De waarde van de verf, het hout, arbeid, de zogenaamde heb factor (= markt waarde), enz.. Het schilderij is een samengestelde eenheid dat bestaat uit een objectief getal P en een verzameling subjectieve beoordeling door een persoon D.

Zo wordt de economische toestandsfunctie van een stuk grond wordt bepaald door variabelen als een bestemmingsplan, aangelegde infrastructuur zoals wegen, nutsvoorzieningen, beschikbaarheid van kapitaal enz.

economische Waarde ontstaat door meting. Het is een fenomeen dat we kennen uit de kwantum mechanica.

Wat is in dat geval de meting? De meting vindt plaats wanneer het waardesysteem in aanraking komt met een macroscopisch systeem behorende materiële objecten en artefacten. Het is een meting naar menselijke/economische maat. Dit macroscopische systeem kan ook iets anders zijn, bijvoorbeeld de omgeving van het immateriële.

Voorbeeld:
Een kWh energie, verkregen op moment t (b.v. als de zon schijnt), kan op moment t+x sec (b.v in de avond) een andere economische waarde hebben.


Ext. Link