Betaalmiddel

Uit BENx4allWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een betaalmiddel is een functioneel object dat dient als intermediair in de overdracht van waarde. Een betaalmiddel is een ding, een voorwerp, een artefact waarmee je volgens afspraak binnen een economie kunt betalen. Betaalmiddelen zijn er in vele vormen en maten, van sober tot zeer kunstzinnig. Aanleiding tot het creëren van een betaalmiddel is de afspraak om iets te gebruiken als betaalmiddel. Het meest gebruikte betaalmiddel is het wettig betaalmiddel dat we kennen als Valuta. In Nederland heeft het Nederlandse ministerie van Financiën de Euro als wettig betaal middel aangewezen.

Betalen

Betalen kan een schuld vereffenen of doen verkleinen. Bij betalen maakt men gebruik van een betaalmiddel dat uit geld is ontstaan. Het meest gebruikte geld is de valuta, omdat die door de overheid erkend wordt als wettige betaalmiddel.

Mogelijkheden van betalen

  • Contant, is een betaling middels een betaalmiddel dat uit geld is ontstaan. Afrekenen betekent betalen. Afrekenen wordt vooral in cafés en restaurants, in de horeca, in plaats van betalen gezegd. Betaling vind plaats bij het overhandiging van koopwaar waarvoor een een prijs is afgesproken.
  • Giro/bank, is betaling middels een financiële dienstverlener.
  • In natura, is het betaalmiddel een wederdienst.
  • Gift of schenking, Een betaling waarbij geen tegenprestatie wordt verlangd.
  • Onverschuldigde betaling. De wet spreekt over onverschuldigde betaling (art. 6:203 e.v. BW) als zonder rechtsgrond een prestatie is verricht. In dat geval kan van de ontvanger ongedaanmaking van de prestatie worden gevorderd. Wie bijvoorbeeld een schuld aflost terwijl hij de schuld al eerder heeft afgelost, kan het te veel betaalde terugvorderen als hij zijn vergissing ontdekt.

De meest betaling vloeien voort uit een overeenkomst, of een verbintenis uit de wet.


Er zijn twee vormen waarbij iemand geld ontvangt, zonder daarvoor een duidelijke prestatie te verrichten. Dat is het geval bij een schenking of wanneer iemand abusievelijk geld ontvangt, bij een onverschuldigde betaling.


Cryptobetaalmiddel

Het cryptobetaalmiddel is het toekomstige betaalmiddel. We hebben er al kennis mee gemaakt in de vorm van Cryptocurrency Cryptocurrency is een algemene Engelse term en betekent cryptogeld. Deze term bestaat uit twee delen: crypto en currency. Crypto verwijst naar cryptografie (onkraakbare versleutelingssystemen) en speciaal ontwikkelde wiskundige algoritmes voor het verwezenlijken van een gedecentraliseerd, zelfwerkend, veilig en wereldwijd betalingsnetwerk. Het is een gedecentraliseerd directe transactie tussen gelijkwaardige partijen (personen of peers) zonder tussenkomst van een andere derde partij.

Cryptogeld is een betaalmiddel / transactiesysteem een zogenaamd peer-to-peer netwerk dat buiten het zicht en de bemoeienis van overheden valt. Er is dus geen derde partij meer nodig voor het bijhouden en controleren van de transacties. Een transactie bestaat uit één transactie-blokketen van alle uitgevoerde transacties, de zogenaamde blockchain = grootboek. Dit grootboek (blockchain) wordt gekopieerd over het hele netwerk over alle deelnemers (nodes) binnen dit netwerk. Het onderhouden en valideren van alle kopieën van dit grootboek wordt gedaan met behulp van een consensus algoritme.

Het betaalmiddel geld gaat een totaal nieuw tijdperk in dat niet allen grote gevolgen heeft voor het geld maar op elke transactie/ services op het Internet.