Energie

Uit BENx4allWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Energie is een fundamentele substantie waartoe alles is te herleiden in de Fysieke ruimte. Het is een natuurkundige grootheid die wordt gedefinieerd door de hamiltoniaan.
Uitleg: Energie is een natuurkundige grootheid. Energie is de mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen. De totale energie van een systeem is de som van alle vormen van energie die op verschillende manieren zijn opgeslagen. Energie is een toestandsfunctie dat wil zeggen: de hoeveelheid energie is onafhankelijk van de voorgeschiedenis. De huidige functiewaarde hangt dus niet af van een vorige toestand en op welke manier de huidige toestand bereikt werd.

De SI-eenheid van energie is joule.

Eenheid

Naast de SI-eenheid joule zijn afhankelijk van de toepassing andere eenheden voor energie in gebruik. De wattseconde (Ws) en de newtonmeter (Nm) zijn identiek aan de joule. De newtonmeter wordt echter zelden gebruikt voor energie, aangezien de Nm ook de SI-eenheid van een koppel is. Voor elektrische energie wordt ook de kilowattuur (kWh) gebruikt.

Energie en massa

Albert Einstein concludeerde in zijn speciale relativiteitstheorie van 1905 onder andere dat energie gelijkwaardig is met massa, hoewel de praktische betekenis daarvan op dat moment nog volstrekt onduidelijk was. De equivalentie van massa en energie wordt weergegeven in vermoedelijk de beroemdste van alle natuurkundige formules:

E = mc^2 ,

met E de totale energie, m de rustmassa in kilogram en c de constante lichtsnelheid in meter per seconde.

Energie als Nutsvoorziening

Energie is een basis behoefte een nutsvoorziening. Wie kent ze niet: gas, licht, water, post, geld, Het zijn voorzieningen met een algemeen belang waar de burgers middels het openbaar bestuur invloed op had. Door de liberalisering zijn deze voorzieningen in particuliere handen gekomen. Geld is van de banken = de financiële sector en energie van energiemaatschappijen.

Ext. Link