Home Page

Welkom op de website van hondenspeltuin Het Smulbos.

De hondenspeeltuin is een burgerinitiatief van betrokken bewoners uit de wijk de Delft te Assendelft. De hondenspeeltuin is voortgekomen uit het initiatief 'Mensen raken in hun passie’. Het maakt gebruik van alle beschikbare mogelijkheden om een passie te realiseren. 

De hondenspeeltuin is mogelijk gemaakt door groenadotie. De gemeente heeft het stuk openbare ruimte in bruikleen gegeven om het als hondenspeeltuin in te richten en als zodanig te gebruiken. Onder voorwaarde dat de gebruikers van de hondenspeeltuin het onderhouden en beheren. 

Banner smulbos

De speeltuin is vrij toegangkelijk voor hond met baasje. De honden mogen er los lopen, maar net als in de hele gemeente Zaanstad, geldt ook hier een opruimplicht.
Naast deze belangrijke regel, zijn er nog een aantal veiligheids regels waar we ons aan moeten houden om de speeltuin veilig voor hond en baas te houden.