Perca is het pseudoniem van de fam. Baars. 
Perca is afgeleid  van de familienaam van de zoetwaterbaars.
“Percidae” is de familienaam van de zoetwaterbaars.  
Van deze familie komen drie soorten in de Nederlandse zoete wateren voor, te weten: Baars, Snoekbaars en Pos. 

Taxonomie:
Orde    : Perciformes   (Baarsachtigen)
Familie : Percidae        (Baarzen)
Geslacht & soort : Perca fluviatilis (Baars)
Geslacht & soort : Stizostedion lucioperca      (Snoekbaars)
Geslacht & soort : Gymnocephalus cernuus    (Pos)

De reusachtige, bijna 8000 soorten tellende orde der baarsachtigen geldt als de hoogst ontwikkelde visgroep.     


© Ben Baars 2013